I perioder kan der være særlige interesser på spil, som ligger ud over, hvad en ellers velfungerende marketingafdeling i en virksomhed kan klare.

Det er perioder, hvor det kan betyde forskellen på succes eller fiasko, om I får professionelle kommunikationskompetencer koblet på.

Der skal kommunikeres mere end sædvanligt. Det er ekstraordinært vigtigt at kommunikere præcist og grundigt til og med omverdenen. Det er ofte perioder, hvor plejer ikke er godt nok, og hvor det er nemt at overse vigtige interessenter.

Det kan være shitstorms, men det kan også være køb af nye arealer eller en byggesag hos kommunen.

Alt efter hvilken udfordring I står overfor, skal der måske indgåes særlige alliancer, laves events for naboer og måske skal I for første gang åbne jer for eksterne. Det kan være omstændighederne kræver, at I skal samarbejde med offentlige embedsmænd. Eller det kan være, I har brug for at invitere politikere på kaffe.

 

De tre B’er for interessevaretagere

God og effektiv interessevaretagelse hviler altid på ‘De 3 B’er’, som man skal kunne levere troværdige og gennemarbejdede svar på. Derfor arbejder jeg altid ud fra dem.

De 3 B’er er brand, bagland og beslutningstagere:

 • Brand – hvordan opfattes I af eksterne interessenter, herunder befolkningen?
 • Bagland – hvordan skaber I mening for medarbejdere, kunder eller medlemmer?
 • Beslutningstagere – hvordan bidrager I til løsninger på samfundsudfordringer?

Indflydelse begynder med en snak

Mit fokus er indflydelse, der understøtter dine forretningsmål. Et samarbejde med mig er et partnerskab, hvor du skal være indstillet på at give mig plads, da jeg puffer til dig. Venligt men bestemt.

Derfor er første møde altid en grundig, uforpligtende og selvfølgelig dybt fortrolig dialog om jeres situation og mål for et evt. samarbejde.

Book et videomøde med mig her 

Vælg mellem 30 minutter eller en time. Så er du igang. Du bliver med garanti klogere på, hvad indflydelse handler om.

Gratis pixibog

Min pixibog Fra modgang til medgang kan blive din, hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev.

  Datapolitik: skal vinges af.
  Fin med mig
  Læs datapolitik

  Book mig til:

  • udarbejdelse af situations- og interessentanalyse
  • udarbejdelse af påvirkningsstrategi
  • kommunikationsplan for særlige interessenter
  • udarbejdelse af præsentationsmateriale
  • hjælp til at gennemføre events og møder