Er det op ad bakke, når du taler med medier?

Alt for mange organisationer og virksomheder oplever, at det er svært at samarbejde med medier og journalister. Tvivl om hvad der er interessant og misforståelser omkring arbejdsforhold gør det ikke nemmere.

Kan du genkende noget her? Så kan jeg hjælpe.

 • Er du også i tvivl om hvilke medier der er relevante for jer?

 • Står du skuffet tilbage efter kontakt med journalister?

 • Bruger I alt for meget tid på at være i tvivl?

 • Glemte du – igen – en vigtig detalje, da du talte med journalisten?

 • Har du generelt en flad fornemmelse efter en tur i ‘mediemøllen’?

Skuffer kontakt med medier
Medierådgiver Elisabeth Tejlmand

Få et konstruktivt samarbejde med medierne

Med en mediepakke undgår du kludder i samarbejdet med medier og journalister. Du får:

 • mere relevant opmærksomhed i medierne.
 • henvendelser fra interessante leads.
 • flere og mere loyale kunder.

Jeg kombinerer min uddannelse som journalist med den forskningsbaserede segmenteringsmetode Emotionelle Kundetyper®, hvilket giver tekster, billeder og video, som de rigtige kundetyper vil huske dig for – længe. 

Min baggrund er +20 år på arbejdsmarkedet inden for politisk kommunikation, interessevaretagelse og digital kommunikation. Først som journalist på TV2, så som digital kommunikationskonsulent og manager hos interesseorganisationen DGI og senest som selvstændig siden 2011.

Emotionelle Kundetyper inddeler kunderne i 4 kategorier alt efter hvilke følelser og behov, du skal tænde i dem, før de vil købe af dig. Læs mere her

Samarbejdet med Elisabeth har været utrolig givende, da hun har stor og dyb forståelse for både udfordring og kontekst.

Direktør Lene Lawaetz, Brobygning Middelfart

Bestil en mediepakke idag kr. 6995,-.
Du investerer 2 timer til afklaring af den relevante kundetype og dine succeskriterier samt 1 time til træning.

Mediepakken består af:

 • Beskrivelse af formål og succeskriterier

 • Rådgivning om valg af medier ud fra jeres kundetype og branche

 • Træning af en person

 • Udarbejdelse af pressemateriale

 • Etablering af overvågning på udvalgte websites

 • Debriefing og sparring efter medieoptræden

Hvorfor kan man ikke ringe selv?

Det kan du måske også, men er du helt sikker på, at du får noget brugbart ud af din tid? Det kræver forberedelse at gøre sit materiale klar, og grundige overvejelser om, hvilket medie der skal ringes til. Ved du fx om din kundetype foretrækker dit favoritmedie, eller hvor din kundetype bruger mest tid på at læse nyheder? 

Har du brug for et langvarigt samarbejde med udvalgte journalister, bør du også indtænke i dit materiale, hvordan journalisten, du og din kundetype matcher hinanden. Det er vigtigt at tænde journalistens nysgerrighed og interesse fra første sætning, men ligeså vigtigt er det, at din kundetype og mediets brugere har så stort et overlap som muligt.

Kontakt Elisabeth Tejlmand for al information

+45 24 79 88 04
 hej@tejlmandkommunikation.dk

Lyst til at prøve selv? Få min gratis guide til det gode mediesamarbejde

Guiden giver dig vejen væk fra fejlcitater og upræcise fakta, så du opnår et effektivt og meningsfuldt samarbejde med medierne. Du får indsigt i mine arbejdsmetoder, og skabeloner til