Dialogen med Elisabeth er særligt god. Hun tilpasser til mine behov – og udfordrer mig