Vi vil fremhæve dit høje engagement, din konkrete tilgang til opgaven, uden omsvøb “og svære ord” giver du løsningsforslag