Vejret bliver voldsommere, og ufred i Europa gør forsyningslinjer usikre og priserne skyhøje. Det påvirker alle, og det kan være svært at få øje på, hvordan man kan gøre en forskel. Man er ubetydelig i det store CO2-regnskab og over for ufredsskaberne. Jeg ved ikke, hvordan du ser på det, men sådan har jeg det.

De fleste forbrugere er bekymrede for klimaforandringer, og forvarslerne om konsekvenserne for hverdagen er begyndt at vise sig. Det viser flere rundspørger, bla fra reklamebureaet STEPs Sustain Insights Report 2022. Jeg tror, det forholder sig lige sådan med de fleste små virksomheder. De vanvittige energipriser lige nu er en ting. Man forudser en fremtid med periodevis varemangel på udvalgte varenumre. Uvante problemer med mudderskred under vores infrastruktur. Bøvl og ballade der lægger hindringer i vejen for varer, mennesker og samhandel.

Der er nok at bekymre sig om. Ingen tvivl om det.

I dette skriv vil jeg derfor forsøge at sprede lidt ny positivisme og tro på, at de små tiltag er starten på en kæmpe forskel for naturen og miljøet. Det er møntet på små virksomheder og solo-selvstændige, men alle kan få noget ud af det.

For tiden kalder på de små hverdagshelte, der handler. Dem der ikke bare køber afled, klimabeviser eller lignende, der ikke ændrer adfærd. Men dem der skaber mening midt i håbløsheden. Som skaber lidt at samles om og glædes ved, og gør virksomhedens kommunikation meningsfuld for medarbejdere, kunder og omverden.

Der er masser af måder at gøre det på, – og faktisk også en årelang tradition i mange mindre virksomheder for netop at gå og gøre den slags i det stille. Tænk bare på netværk som Rotary, en sammenslutning af erhvervsaktive med samfundssind. (Der er også andre, men den lokale Rotary afdeling her hvor jeg bor, har gjort det geniale, at de fortæller åbent om deres gode gerninger: Så husker jeg dem jo nu)

Hvordan griber man klimakommunikation an helt konkret, så man lægger sit lod i den positive vægtskål? Det har jeg 7 grønne ideer til, som jeg håber, du kan bruge til at udvikle jeres egen aktivitet.

1. Skab alliancer og brug tid på netværk

Det er nemmere at gå sammen end at kæmpe alene. Er der andre, som allerede er i gang? Hvis I fx. interesserer jer for biodiversitet, så find andre lokale med samme interesse i foreningerne, menighedsrådene, i naboområdet og selvfølgelig i de erhvervssammenhænge, hvor I kommer i forvejen.

Prøv at søge lidt ud af de traditionelle, vante stier og skab alliancer med folk på basis af fælles klimamål og ikke så meget på basis af samme baggrund eller kultur.

En overraskende alliance skaber opmærksomhed og bryder med indgroede vaner. Det får snakken i gang mellem folk.

2. Søg viden

Sæt jer ind i hvad der forventes af kommunikation om bæredygtighedstiltag. Selvom I ikke er underlagt EU-regler om særlige kriterier for ESG-rapportering, kan jeres kunder være det, og de stramme regler til dem gør, at de i nogen grad vil forvente det samme af dig, deres underleverandører.

Hvis I ikke handler med de helt store virksomheder, er I stadig underlagt de almindelige regler om god skik for markedsføring. Her gælder det, at alt hvad man påstår om sit produkt og sin virksomhed skal kunne bevises. Forbrugerombudsmanden har udgivet en guide til kommunikation af bæredygtighed, som jeg varmt kan anbefale.

Ny viden kan også gøre jer opmærksomme på ting, som allerede peger i den rigtige retning. En behagelig overraskelse fuld af muligheder for god storytelling i det interne nyhedsbrev. Det kan være, I bliver overraskede over, hvor stor naturværdi et grønt vandhul udgør. Det oplevede jeg hos en kunde fornylig. De blev meget glade og stolte.

3. Gå med den gode stemning

Klimabekymrede medarbejdere eller naturinteresserede naboer kan rumme kimen til den spæde start på et fantastisk projekt. Vær nysgerrig på deres ide og prøv det af. Måske er det jer, der skal tage initiativ til en grøn vandresti lidt væk fra asfalten i industrikvarteret?

Eller måske er der 3 medarbejdere, som har tænkt på at dele en bil til og fra arbejde, men som mangler opbakning fra ledelsen? Eller de har talt om, at der godt kunne være en ugentlig dag uden kød i kantinen. Men mangler den sidste gejst til at skabe den gode PR-kampagne, der ændrer adfærd.

Staudejollen fra Middelfart Vilde Kommune

Billede lånt af Middelfart Vilde Kommune

4. Prøv noget af der giver lidt kriller i maven

Eksperter vurderer, at havene omkring Danmark vil stige 30-70 cm, hvis ikke der sker en drastisk opbremsning i udledningen af CO2. Det sætter områder som Varbjerg Strand, Strib Fyr og Vejlby Fed under vand.

Så ja – de små tiltag SKAL HELST GERNE give noget kriller i maven. Vi skal ud af vores comfortzone. Ikke for at undgå stigninger i vandspejlet, men for at reducere stigningerne og de voldsomme vejrudsving og dermed de ubehagelige konsekvenser for husejere og infrastruktur.

Det er altid en god historie internt som eksternt, at man tænker fremad og sikre sig så godt som muligt mod udefrakommende trusler.

5. Inviter andre med i forpligtende fællesskaber

En adfærdsændring er noget af det sværeste at gennemføre for et menneske. Det er velbeskrevet mange andre steder, så jeg vil tillade mig at springe frem til den eneste kur, jeg kender. Gør det sammen med andre. Sig det højt at I er på en fælles mission. Den vil helt sikkert gøre jer klogere og vise sig at skulle justeres, men ved at sige det højt skaber i fælles samhørighed. Aftal at tjekke ind hos hinanden med jævne mellemrum for at dele erfaringer og skulderklap.

Hvis vi alle sammen gemmer os inde på egne kontorer med vores egen klima-ide, hvor vi venter på at springe ud med færdige hyldevarer og stensikre resultater, så sker der med garanti for lidt og for langsomt.

6. Ager i det små men hav altid den store fortælling med dig

De små tiltag kan virke ligegyldige, men hvis I sørger for at forklare den dystre baggrund og det fælles mål, så bliver det meningsfyldt for modtageren af din kommunikation. Hvis I har lavet en urtehave ved kantinen, så forklar om urternes betydning for insekter og sommerfugle. I deler lidt ud af jeres til naturen – hvem kan for alvor mene, at det er ligegyldigt, når ufreden hersker på grund af egennyttighed og egoisme?

De små tiltag redder ikke naturens miserable tilstand, og de rykker ikke for alvor på virksomhedens CO2-aftryk, men de er små lommer af mening, der giver håb og noget at samles om på vej mod et lavere CO2-aftryk og en robust og varieret natur.

I en tid med usikker forsyning kan små tiltag, der reducerer el- og varmeforbruget betyde overordentlig meget dog. Så døm ikke de små tiltag ude.

7. Afvej alle ideer og tiltag med jeres målgruppe og forretning

Som al andet kommunikation skal I justere ideer og tiltag ind efter virksomhedens forretningsmæssige mål, kommunikationsstrategi og ressourcer. Intet nyt under solen der.

At få el-måleren til at løbe langsommere tæller fx. ikke så meget i nogle målgruppers optik, fordi det lugter lidt for meget af økonomisk snusfornuft istedet for grøn klimaaktivisme. Men for andre målgrupper kan det være meget meningsfuld information, som de finder relevant og betydningsfuld.

Som brand har man også ofte en tone-of-voice, der kan blive udfordret.

Men måske er det netop, det der skal til lige nu…

God fornøjelse med jeres egne grønne ideer og tiltag. Jeg står gerne til rådighed med konkrete ideer, der matcher lige netop jeres forretning og branche. Find mine kontakt info her.

Emner på min blog

På tværs af kategorierne