Der er 3 populære måder at positionere dit brand over for omverdenen. Man kan sige, at der er tre måder at gøre dit brand konkret på for andre mennesker.

Men hvorfor overhovedet bruge tid på branding? Det er vigtigt, at alle kommunikations- og marketingopgaver i din virksomhed er i overensstemmelse med dit brand. Det gør din virksomhed genkendelig for omverdenen, og skaber et fundament for salg og langvarige relationer.

Min holding er desuden, at alt og alting alligevel kommunikerer, – og så kan man ligeså godt lægge en bevidst, gennemtænkt plan for, hvad du ønsker andre mennesker skal tænke og sige om dig. En populær måle et brand på, er da også at sige, at “Din virksomheds brand er det, folk tænker og siger om din virksomhed, når du har forladt rummet” 

Her får du de tre brand positionerings metoder:

 1. Fordele- og udbytte metoden
  Fokus ligger på at definere produktegenskab, fordelen ved den egenskab og den følelse man få ved brug af produktegenskaben.
  Metoden er simpel, og udviklingen af virksomheden bliver bygget op omkring kundebehov. Den er nemmest at benytte for produktorienterede virksomheder, hvorimod den kan være svær at arbejde med, hvis du sælger en service eller en ydelse.
 2. Hvorfor, hvordan og hvad metoden
  Simon Sinek’s populære model blandt bloggere og startups tager udgangspunkt i virksomhedens Why, altså hvorfor eksisterer den overhovedet. Hvordan er virksomheden unik i sin ageren, og hvilket produkt tilbyder den? Modellen gør det svært kun at drive forretningen for profittens skyld, og kan virke som stærk intern driver for medarbejderne. Det er en metode, som passer bedst på koncerner, hvor man i sin kommunikation har brug for at være bredere end kun på produkt.
  Kritikere af modellen mener, at den tager fokus væk fra kundens behov.
 3. Ejerskab-over-en-følelse metoden
  Fokus ligger her på at definere essencen af et brand, dets værdier og karakter. Næsten om man ville beskrive et menneske, som man kender indgående. Virksomheden kan vælge at definere sig selv som en arketype, fx en helt, en oprører, en bly blomst osv.
  Modellen kan bruges af alle typer virksomheder, og er ofte nemmere at kommunikere internt. Den er meget anvendelig til at sammenligne brands, mens det kan være svært at planlægge sine marketingaktiviteter ud fra den.

Emner på min blog

På tværs af kategorierne

Om Elisabeth – skribenten her på bloggen

Engagerende gennemtænkt indhold til alle medier er omdrejningspunktet i alt, hvad jeg beskæftiger mig med. Sådan har det været, siden jeg fik mit første job i medie- og kommunikationsbranchen. Jeg har en bachelor i journalistisk, og efteruddannelse i strategisk kommunikation og projektledelse. Senest har jeg uddannet mig til kundetypeekspert. Som en del af min videreuddannelse har jeg fulgt og taget eksamen i en række fag på masterniveau inden for interaktionsdesign, multimedier og produktudvikling.